Stop geweld tegen vrouwen!

Train voor 35 push-ups om geweld tegen vrouwen de kop in te drukken

Meld je nu aan »

Geweld tegen vrouwen is overal. En wat er nu gebeurt in Afghanistan maakt pijnlijk duidelijk dat er nog veel werk te doen is op gebied van vrouwenrechten. Wist je dat wereldwijd ruim 35 procent van alle vrouwen, oftewel één miljard, met geweld te maken krijgt? In Kenia is dat zelfs 80 procent! Gendergerelateerd geweld vindt plaats op straat, in huis en in de productieketens van onze dagelijkse gebruiksvoorwerpen. Het is één van de meest voorkomende mensenrechtenschendingen ter wereld.

Daarom dagen we je uit om mee te trainen voor 35 push-ups om die 35 procent de kop in te drukken. We trainen een maand lang onder begeleiding van onze topcoaches en doen de push-ups dan op 25 novemberde Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen- allemaal tegelijk. Zo maken we een collectieve vuist tegen gendergerelateerd geweld. 

Het ingezamelde geld gaat bijvoorbeeld naar leiderschapstraining voor vrouwen en lobby voor eerlijke wetgeving en geweldsvrije productieketens. Het doel van alle ActionAid initiatieven is een feministische wereld waarin het welzijn van vrouwen vanzelfsprekend is!

Challenge accepted? 💪

 

Lees meer Lees minder

Nog te gaan tot 25 november

Bekijk alle

Steun hier een deelnemer van de challenge, of ga zelf de uitdaging aan. Want 35 procent van de vrouwen wereldwijd krijgt te maken met geweld - dat is 35 procent te veel!

Meld je aan
Bekijk alle

Geweld tegen vrouwen is een schaduwpandemie

01-10-2021 | 10:17 Onlangs vroeg minister-president Rutte tijdens zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN  aandacht voor de schaduwpandemie van geweld tegen vrouwen. Belangrijke woorden, want helaas is door de coronacrisis geweld tegen vrouwen schrikbarend toegenomen. Vorig jaar deed ActionAid hier speciaal onderzoek naar. Dit onderzoek liet een schokkende stijging van geweld tegen vrouwen zien als gevolg van de lockdowns. Zo was het aantal meldingen van seksueel en huiselijk geweld in bijvoorbeeld Bangladesh met 983% toegenomen in vergelijking tot dezelfde periode vorig jaar. In Nigeria riep de regering de noodtoestand uit na de sterke toename van gendergerelateerd geweld. Eén van ActionAid’s opvangcentra voor vrouwen noteerde een toename van 700% van geweld tegen vrouwen sinds de lockdown. In Italië liet een review van meer dan 228 opvangcentra zien dat het aantal vrouwen dat om hulp vroeg via de anti-geweld noodhulplijn van de regering met 59% is toegenomen. Lees het rapport » Ook zonder pandemie krijgt wereldwijd 1 op de 3 vrouwen in haar leven te maken met geweld, meestal binnen de huiselijke kring. Tijdens crises en humanitaire rampen neemt geweld tegen vrouwen toe. Dat zagen we bijvoorbeeld ook tijdens de ebola-uitbraak in West-Afrika en na de aardbeving op Haïti in 2010. Een van de problemen bij een crisis is dat het (reeds beperkte) sociale vangnet wegvalt, bijvoorbeeld omdat officiële instanties de deuren sluiten. Bij complete lockdowns vallen daarnaast ook informele contacten weg: steun van vrienden, collega’s of een buurvrouw. Met een gewelddadige partner in thuisisolatie, is het nog moeilijker om hulp te zoeken. Ook vluchten wordt door coronamaatregelen, zoals reisbeperkingen, bemoeilijkt. Het is duidelijk dat de COVID-19 pandemie naast een gezondheidscrisis ook echt een geweldscrisis is, die tot forse toename van vrouwenmoord, verkrachting en andere vormen van geweld tegen vrouwen heeft geleid. Wij roepen regeringen, donoren en de VN dan ook op om in actie te komen en vrouwen te beschermen. Het ondersteunen van lokale vrouwenorganisaties is één van de oplossingen die effectief is in het tegengaan van geweld. Eén van de oplossingen die ActionAid ondersteunt met The 35 Challenge is een SMS-hulplijn tegen geweld in Kenia die succesvol vrouwen helpt die te maken krijgen met geweld. Maak jij je sterk voor vrouwenrechten? » 
Lees meer
Bekijk alle
€ 10

Kamman

23-10-2021 | 17:38 Aan: Steun ons, Steun vrouwen, Steun jou!