Over ActionAid

ActionAid is een internationale organisatie die zich inzet voor een eerlijke wereld met gelijke kansen voor iedereen. We steunen mensen in het mondiale zuiden om op te komen voor hun rechten. In meer dan 45 landen werken we zij aan zij met voorvechters van een eerlijke wereld. Met mensen die een vuist maken tegen onrecht en die net als wij geloven in gelijke kansen voor iedereen. Vrouwenrechten staan hierbij centraal.

ActionAid pakt de onderliggende oorzaken van armoede en ongelijkheid aan. We luisteren wat mensen echt nodig hebben en ondersteunen lokale partners om hun plannen uit te voeren. We helpen mensen samen in actie te komen en hun overheid aan te sporen mensenrechten te beschermen. Daarbij worden ze gesteund door supporters en campagnevoerders over de hele wereld. Samen vormen we een krachtige beweging die werkt aan duurzame verandering.

Geweld tegen vrouwen is één van de onderwerpen waar we ons voor inzetten. Daarnaast zetten we ons in voor economische rechtvaardigheid (denk bijvoorbeeld aan eerlijke belastingen), klimaatrechtvaardigheid (bijvoorbeeld aanpakken van oneerlijke mijnbouw), en leveren we noodhulp na rampen.